Daha fazla bilgi için 0342 211 65 00 info@sanko.edu.tr

1. Şehit ve Gazi çocuklarına durumlarını belgelendirme şartıyla eğitim-öğretim ücretinden %50 (yüzde elli) indirim yapılacaktır.
2. Üniversite tercihinde SANKO Üniversitesini birinci sıradan tercih eden öğrenciler sadece ilk yıl için %10 (yüzde on) eğitim ücreti indiriminden faydalanabilir.
3. SANKO Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören kardeş öğrencilerden, ikinci ve daha sonraki her kardeş %10 (yüzde on) kardeş indiriminden faydalanabilir.
4. Bir sonraki yıl için belirlenmiş olan öğrenim ücretlerinin Ağustos ayından önce peşin ödenmesi durumunda %5 (yüzde beş) ücret indirimi uygulanacaktır.

TIP FAKÜLTESİ BURSLAR

1. EK Burslar, YKS sonuçlarına göre:

a) İlk 1000'den gelen öğrencilere %100 eğitim-öğretim ücret muafiyeti,
b) 1001-3000 aralığından gelen öğrencilere %75 eğitim-öğretim ücret muafiyeti,
c) 3001-10.000 aralığından gelen öğrencilere %50 eğitim-öğretim ücret muafiyeti,

Harçlık (Yılda 8 ay)

a) İlk 100'den gelen öğrencilere 3000 TL/Ay,
b) İlk 101-500 aralığından gelen öğrencilere 2500 TL/Ay,
c) İlk 501-1000 aralığından gelen öğrencilere 2000 TL/Ay,
d) İlk 1001-5000 aralığından gelen öğrencilere 1500 TL/Ay,

2. İlaveten Tıp Fakültesi öğrencilerine, birinci sınıf başarısına göre ikinci sınıfta, ikinci sınıf başarısına göre üçüncü sınıfta

a) Birinci sırada yer alan öğrenciye %40,
b) İkinci sırada yer alan öğrenciye %35,
c) Üçüncü sırada yer alan öğrenciye %30
eğitim-öğretim ücret muafiyeti uygulanır.

3. Tıp Fakültesi öğrencilerine, üçüncü sınıf başarısına göre dördüncü sınıfta, dördüncü sınıf başarısına göre beşinci sınıfta, beşinci sınıf başarısına göre altıncı sınıfta

a) Birinci sırada yer alan öğrenciye %50,
b) İkinci sırada yer alan öğrenciye %45,
c) Üçüncü sırada yer alan öğrenciye %40,
d) Dördüncü sırada yer alan öğrenciye %35,
e) Beşinci sırada yer alan öğrenciye %30,
f) Altıncı sırada yer alan öğrenciye %25
eğitim-öğretim ücret muafiyeti uygulanır.