Daha fazla bilgi için 0342 211 65 00 info@sanko.edu.tr
SANKO Üniversitesi Aday Öğrenci
FAKÜLTELERİMİZ
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi*
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans
Hemşirelik 
Moleküler Tıp 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler 
Tıbbi Mikrobiyoloji 
Beslenme ve Diyetetik
Tıbbi Biyokimya
Doktora
Biyoistatistik Doktora
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Ameliyathane Hizmetleri Programı
Anestezi Programı
İlk ve Acil Yardım Programı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

* Diş Hekimliği Fakültemizin hazırlık ve yapılanma çalışmaları devam etmektedir.